andreas

Magister Group - experţii în consultanţă juridică şi insolvenţă comercială

Pagina noastră de anunţuri, licitaţii şi ştiri din domeniu


ANUNŢ DE LICITAŢIE - A. Nina Fulger S.R.L & B. Paldor Auto S.R.L

„Lichidator judiciar MAGISTER SPRL Resita, str. Horea, bl. A7, Parter, anunta vânzarea prin licitaţie publică deschisă, a bunurilor imobile apartinand:

A. Nina Fulger SRL - Apartament, situat in Caransebes, strada Balta Sarata, bl. 11, sc. A, ap. 9, la pretul de 17.475 euro;
Licitaţia publica va avea loc in data de 14.02.2017, ora 14, urmand a se repeta in data de 24.02.2017, 03.03.2017, 13.03.2017, 23.03.2017, 03.04.2017, 13.04.2017, 24.04.2017, 04.05.2017, 15.05.2017, 25.05.2017, 05.06.2017, 15.06.2017 la acelasi pret si aceeasi ora la sediul MAGISTER SPRL.

B. Paldor Auto S.R.L - Imobil apartament cu 3 camere situat in Resita, str G.A. Petculescu, nr 15, ap 31, pret vanzare – 12.500 Euro. Licitaţia publica va avea loc in data de 14.02.2017, ora 14, urmand a se repeta in fiecare zi de marti la acelasi pret si aceeasi ora la sediul MAGISTER SPRL.
Relaţii suplimentare: 0255/213468. ”


ANUNŢ DE LICITAŢIE - Remat Banat Recycling SRL

„MAGISTER S.P.R.L Reșița, în calitate de lichidator judiciar al VALCOMARS OIL S.R.L. Oravița, anunță vânzarea prin licitaţie publică deschisă a bunurilor imobile aparținând debitoarei:

Stație Peco sat Greoni, com. Grădinari, jud. Caraș-Severin, înscrisă în C.F. nr. 30347 Grădinari, evaluată la suma de 107.547 euro; Stație Peco Moldova Nouă, str. Dunării, nr. 186 A, jud. Caraș-Severin, înscrisă în C.F. nr. 3063 Moldova Nouă, evaluată la suma de 84.443 euro; Spațiu Comercial Oravița, str. Gării, bl. C 3 / II (actual B 8) ap. II, parter, jud. Caraș-Severin, evaluat la suma de 59.257 euro; Teren intravilan situat în Liubcova, jud. Caraș-Severin, în suprafață de 1000 mp, înscris în C.F. nr. 30101 Berzasca, evaluat la suma de 5000 euro; Teren intravilan situat în Oravița jud. Caraș-Severin, în suprafață de 427 mp, înscris în C.F. nr. 32385 Oravița Română, evaluat la suma de 4.270 euro.

Licitaţia publică va avea loc în data de 31.01.2017, ora 13.30, urmând a se repeta săptamânal, în fiecare zi de marți, la aceeași oră, la sediul lichidatorului judiciar MAGISTER S.P.R.L din Reşiţa, str. Horea, bl. A7, Parter, jud. Caraş-Severin. Licitația se desfășoară conform Raportului și regulamentului privind modalitățile de valorificare a imobile aflate în patrimoniul societății debitoare Valcomars Oil S.R.L. nr. 1158/04.04.2014, aprobat cu mențiuni, prin Procesul verbal al adunării creditorilor din 25.04.2014. Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0255/213468 sau mail office@magistergroup.ro.”


ANUNŢ DE LICITAŢIE - Remat Banat Recycling SRL

„MAGISTER S.P.R.L Reșița, anunță vânzarea prin licitaţie publică deschisă, a bunurilor mobile “STOCURI” aparținând societății aflate în faliment REMAT BANAT RECYCLING S.R.L. :

Becuri tablou – 26 buc. evaluate la valoarea de 53 euro; Buton comandă – 4 buc. evaluate la valoarea de 10 euro; Comparator – 2 buc. evaluate la valoarea de 143 euro; Contactori TCA 10A – 5 buc. evaluate la valoarea de 62 euro; Curele trapozoidale -12 buc. evaluate la valoarea de 49 euro; Curele trapozoidale - 48 buc. evaluate la valoarea de 655 euro; Filtre diverse - 1 buc. evaluat la valoarea de 7 euro; Furtun presiune - 10 buc. evaluate la valoarea de 24 euro; Furtun presiune - 21 buc. evaluate la valoarea de 47 euro; Manometre - 3 buc.– evaluate la valoarea de 15 euro; Manometru oxigen - 50 buc. evaluate la valoarea de 255 euro; Manometru oxigen - 80 buc. evaluate la valoarea de 408 euro; Micrometre - 80 buc. evaluate la valoarea de 619 euro ; Micrometre- 53 buc. evaluate la valoarea de 410 euro; Releu 25A - 20 buc. evaluate la valoarea de 69 euro; Releu RI 13 - 21 buc. evaluate la valoarea de 171 euro; Releu termic – 4 buc. evaluate la valoarea de 67 euro; Rulmenți 7344 – 2 buc. evaluate la valoarea de 530 euro; Rulmenți 22234 KMB – 14 buc. evaluate la valoarea de 6.162 euro ; Rulmenți 6244 M– 3 buc. evaluate la valoarea de 5.990 euro; Rulmenți NU 2340 M – 2 buc. evaluate la valoarea de 3.749 euro ; Rulmenți NU 791022 – 228 buc. evaluate la valoarea de 9.663 euro; Șublere – 2 buc. evaluate la valoarea de 9 euro; U sol 100A – 6 buc. evaluate la valoarea de 98 euro; Voltmetre -12 buc. evaluate la valoarea 49 euro; Voltmetre -12 buc. evaluate la valoarea de 49 euro lei. Valoarea totală de lichidare stabilită de expertul evaluator prin raportul de evaluare din septembrie 2015 este de 29.360 euro.

Licitaţia publică va avea loc în data de 31.01.2017, ora 13.00, urmând a se repeta în fiecare zi de marți, la sediul lichidatorului judiciar MAGISTER S.P.R.L. din Reşiţa, str. Horea, bl. A7, Parter, jud. Caraş-Severin. Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0255/213468.”


ANUNŢ DE LICITAŢIE - M.P. GOLOPENȚA COM S.R.L

„MAGISTER S.P.R.L Reșița, anunță vânzarea prin licitaţie publică deschisă, a bunurilor imobile și mobile aparținând societății aflate în faliment M.P. GOLOPENȚA COM S.R.L.:

Teren intravilan Prolaz cu depozite – ateliere și magazii (Atelier, birou, bar) cu teren în suprafață de 1485 mp și clădiri în suprafață de 328 mp. Proprietatea imobiliară este evaluată la suma 91.760 de euro. Teren intravilan în Lunca Bazoniului cu construcții: microlaborator și carmangerie, șopron, anexe, cu teren în suprafață de 1000 mp. Proprietatea imobiliară este evaluată la suma 42.510 de euro. Bunuri mobile: în valoare totală de 1.891 euro.

Licitaţia publică va avea loc în data de 31.01.2017, ora 14.00, urmând a se repeta în fiecare zi de marți, la sediul lichidatorului judiciar MAGISTER S.P.R.L. din Reşiţa, str. Horea, bl. A7, Parter, jud. Caraş-Severin. Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0255/213 468.”


ANUNŢ DE LICITAŢIE - Ventas SRL - 31.01.2017

„Magister S.P.R.L., anunţă vânzarea prin licitaţie publică deschisă a următoarelor bunuri din patrimoniul debitorului Ventas S.R.L., cu sediul social în Reşiţa:
-Stoc de mărfuri (constând în piese auto)-evaluat la suma de 5.555,31 euro.
Preţul de pornire al licitaţiei este de 45% din valoarea de evaluare. Prima dată a licitaţiei va fi în 31.01.2017, ora 14:00, urmând a se repeta în fiecare zi de marţi, la sediul lichidatorului judiciar Magister S.P.R.L. din Reşiţa, str. Horea, bl. A7, parter, jud. Caraş-Severin. Tel: 0255.213.468.”


ANUNŢ DE LICITAŢIE - 17.01.2017

“MAGISTER S.P.R.L Resita, anunta vânzarea prin licitaţie publică deschisă, a bunurilor mobile si imobile apartinand urmatoarelor societati aflate in faliment:

S&S SRL - ½ din imobilul denumit „casa ncc 196 curte si gradina” in suprafata de 550 mp. a localitatii Liubcova - pret evaluare 6.550 euro;
MEZZO MUSIC SRL – stoc de piese, componente si accesorii pentru instrumente muzicale – pret evaluare 3.050 euro;
AB SIFE IMPEX S.R.L.: Mobilier – pret evaluare 470 euro.

Licitaţiile publice vor avea loc in data de 31.01.2017, ora 14.00, urmand a se repeta în fiecare zi de marti, la sediul lichidatorului judiciar din Reşiţa, str. Horea, bl. A7, parter. Relaţii suplimentare: telefon 0255/213468.
MAGISTER S.P.R.L in calitate de lichidator judiciar al AB SIFE SRL Anina, anunţă scoaterea la vânzare prin negociere directa a urmatorului bun apartinând debitoarei: - Autoturism VW Passat, nr. inmatriculare CS 05 NEF - pret evaluare 4.300 euro.”


SELECŢIE DE OFERTE - 11.01.2017-17.02.2017

“Subscrisa MAGISTER S.P.R.L. cu sediul în Reşiţa, str. Horea, bl. A7, parter, jud. Caraş-Severin, anunţă valorificarea bunului mobil aparţinând debitorului WOODTECH S.R.L. ca deşeu de fier vechi.
În acest sens, lichidatorul judiciar va organiza o selecţie de oferte în perioada 11.01.2017-17.02.2017, în vederea desemnării celei mai avantajoase oferte pentru cumpărarea ca deşeu de fier vechi a următorului bun:
- cazan de încalzire cu deseuri lemn.
Depunerea ofertelor se poate face la sediul lichidatorului judiciar sau pe următoarea adresă de e-mail: office@magistergroup.ro.”


ANUNŢ DE LICITAŢIE - Extensiv Company SRL- 24.12.2016

“MAGISTER S.P.R.L cu sediul în Reşiţa, str. Horea , bl. A7, parter, jud. Caraş - Severin, având în vedere procedura de valorificare aprobată de către creditori în cadrul adunării creditorilor din 05.12.2016, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică a urmatoarelor bunuri apartinand EXTENSIV COMPANY S.R.L., în faliment, en faillite, in bankruptcy, cu sediul în Reșița, Str.. Văliugului, nr. 2 B, jud. Caras-Severin, Nr. Reg. Com. J11/112/1998, CUI 10503573:

- Teren arabil în luncă în suprafață de: 11.510 mp, situat în localitatea Țerova, jud. Caras-Severin , imobil înscris în C.F. nr. 609, localitatea Țerova, nr. top. 174, compus din Teren arabil în luncă. Preţul la care a fost reevaluat imobilul este de 34.500 euro.
Valorificarea bunului imobil se va face după cum urmează : 4 licitații pornind de la pragul de 100 % din valoarea de evaluare, 4 licitații pornind de la pragul de 90 % din valoarea de evaluare, 4 licitații pornind de la pragul de 80 % din valoarea de evaluare, 4 licitații pornind de la pragul de 70 % din valoarea de evaluare.
Prima licitaţie publică va avea loc în data de 10.01.2017 orele 13:00 şi va porni de la 100% din preţul de evaluare. Licitațile vor avea loc fiecare zi de marţi la aceeaşi oră la sediul lichidatorului judiciar MAGISTER S.P.R.L. din Reşiţa, str. Horea bl. A7 parter, jud. Caraş-Severin. Relaţii suplimentare la tel. 0255/213468 sau mail office@magistergroup.ro.”

December 8, 2016

Glosar de termeni juridici

Dicţionar juridic, termeni juridici şi definiţii juridice Abitatie Drept real, varietate a uzufructului, ce poarta asupra unei case.
CONSULTANTĂ JURIDICĂ ONLINE
Solicitaţi o consultanţă juridică online completând formularul nostru!